آموزش ابتدایی 1404

براستی که معلمی شغل نیست ، عشق است . . .

آزمایش کنید صفحه 15 (علوم ششم ابتدایی)

تجربه . . .          تجربه . . .               تجربه . . .                تجربه . . .


من هم امروز پس از انجام آزمایش صفحه 15 کتاب علوم ششم به حرف دوستم آقای اسکندری رسیدم

دوستمان آقای اسکندری در وبلاگ شان نوشته بودند:

من چندمرحله بااستفاده از {پتاسیم پرمنگنات وسرکه وآب اکسیژنه }باترکیبات مشخص آزمایش را انجام دادم اما به نتیجه نرسید.

این کار را بااستفاده از وایتکس به جای آب اکسیژنه انجام دادم بازهم بی نتیجه ماند.

بالاخره با پرس وجو از دوستان رشته شیمی دریافتم که به جای سرکه از اسیداستیک  استفاده نمودم وبه نتیجه مطلوب دست یافتم چون اسید استیک یک کاتالیزور قوی می باشد سرعت واکنش راسریع نشان می دهد .

ترکیبات اصلی عبارتند از:{پتاسیم پرمنگنات واسیداستیک وآب اکسیژنه}

" به همان مقادیر مطرح شده در کتاب "

[ دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ ] [ مجتبی پاک نژاد ]

[ ]

Online User